Categories
Инвестиции Търгуване с Акции

УСПЕШНИ Компании в Които да ИНВЕСТИРАТЕ?

Преди да инвестирате в някоя компания, вие първо трябва да се запознаете със нейното финансово състояние.

Това състояние се показва от 3 финансови отчета:

  1. Income Statements (приходи)
  2. Balance Sheet (баланс) – За мен този е най-важният.
  3. Cash Flow (паричен поток)